Code làm page XMDT để XMDT lại via

click here

 

Cần dùng code để page tạo ra dễ bị hạn chế nhất có thể

Đổi tên thành Éstee Lauder Viet Nam hoặc bất kỳ tên cao cấp nào có tích xanh và đợi 15-30p(trước làm có 1p thôi) nó sẽ ra dạng xmdt page

NGUỒN: LƯỢM NHẶT