TOOL BỌC VIA

1.TẢI VỀ TẠI ĐÂY

Download

2.CHỨC NĂNG TOOL

  • QUẢN LÝ TÀI KHOẢN SỐ LƯỢNG LỚN
  • CHECK LIMIT TÀI KHOẢN QUẢNG CÁO , CHECK NGƯỠNG, SỐ TIỀN ĐÃ CHI TIÊU, TÊN TKQC
  • TẠO MÔI TRƯỜNG SẠCH CHO TÀI KHOẢN 
  • GET COOKIE
  • ADD PROXY
  • TỰ ĐỘNG LOGIN
  • AUTO TƯƠNG TÁC ( ĐANG UPDATE )

3.HÌNH ẢNH TOOL

Chi tiết xem tại : https://www.facebook.com/viakhoe.0969215018/videos/698919571363640

4. BẢNG GIÁ CHO THUÊ TOOL