Tút kháng HOLD

B1: ae share qua cho con via chính chủ or via nào trâu bò cầm nhé

B2: fake ip và ngôn ngữ theo con via cầm tk hold đó

B3: ae vào link 409 để kháng hold ( lưu ý: nếu k ra id tkqc thì dùng f12, gõ phím f tìm từ khóa account và lướt qua chỗ chữ hidden xóa nó đi và thay vào chữ show là nó ra phần điền id, ae coppy id tkqc và dán vào đó) như hình dưới

Link kháng: https://m.facebook.com/support/forms/flow_view?id=856051674863409 

B4: ae điền thông tin ae vào, ở phần dưới ae chọn dòng thứ 2( dòng có chữ hold)