TUT tạo BM10 nolimit từ BM1

Bước 1 : chuẩn bị BM1 nolimit real, hoặc bm agency , 1 page tích xanh ( chưa nhúng )

Bước 2 : Sau page tích nhúng vào làm TRANG CHÍNH của BM . ( nếu bm chưa tạo tk nó sẽ ra bm3, tạo 1 tài khoản nó sẽ ra BM10, bm5 sẽ lên 10 )

Bước 3 : Khi thành bm10 anh em tạo đủ 10 tài khoản, khi rút page ra nó sẽ hiện là bm5. Cũng có trường hợp thấy về 1 . Nhưng tài khoản vẫn còn y nguyên trong bm. Bạn sẽ có 1 con bm có 10 tài khoản

Bước 4 : Trước khi rút page phải ngâm để bm10 đó lên nolimit hết toàn bộ 10 tk thì hãy rút ra

Bước 5: Gắn tiếp page tích đó làm trang chính trên 1 con bm mới và lặp lại. 1 page chỉ đc nhúng tối đa 2 con bm và nên cách nhau 7-14 ngày giữa cách lần nhúng

 

Nguồn: lượm nhặt